Dibs

Podaci o pravnom licu
Naziv: 
Dibs
Sedište: 
Beograd
Adresa: 
Beograd
Matični broj: 
11111111111111111
PIB: 
111111111111
Broj tekućeg računa: 
11111111111
Podaci za kontakt
Vlasnik-Direktor: 
XX
Telefon: 
1111111
Email: 
z.zivkovic@towersnet.rs
Osoba za kontakt: 
Zoran Zivkovic
Telefon: 
11111111
Email: 
z.zivkovic@towersnet.rs